Ге
Геометрия
16.05.2023 02:32
Решено

Вравнобедренном треугольнике abc с основанием bc проведена медиана am. найдите медиану am, если периметр

Вравнобедренном треугольнике abc с основанием bc проведена медиана am. найдите медиану am, если периметр треугольника abc равен 32 см, а периметр треугольника abm равен 24 см.
Лучшие ответы
Danil200500
19
4,7(49 оценок)
16.05.2023 20:39

   Задачи с подобным условием решаются однотипно. 

Периметр треугольника АВМ=АВ+ВМ+АМ. 

Медиана делит сторону, к которой проведена, пополам. ⇒

ВМ=МС.

Т.к. треугольник равнобедренный, его боковые стороны равны. Следовательно, АС=АВ. и периметр треугольника АМС равен периметру АВМ.

Сложив периметры треугольников АВМ и АСМ, получим периметр треугольника АВС + 2 длины АМ. 

24+24=32+2 АМ

2 АМ=16 см. 

АМ=8 см


Вравнобедренном треугольнике abc с основанием bc проведена медиана am. найдите медиану am, если пери
VanessaQueen
12
4,6(75 оценок)
16.05.2023 22:27

Объяснение:

обозначим вк медиану к ас. она же будет и высотой в треугольнике авс, поскольку он равнобедренный. медианы делятся в точке пересечения в отношении 2/1, считая от вершины.по условию во=24, тогда ок=12. по теореме пифагора ак=корень из(аоквадрат-окквадрат)=корень из(162-144)=3корня из 2.тогда основание ас=2*ак=6 корней из 2. обозначим mn отрезок l. треугольники мвn и авс подобны поскольку мn параллельна ас. тогда мn/во=ас/вк. мn/24=(6 корней из 2)/36, отсода искомая длина l=мn=4 корня из 2.

или

sinx=sqrt(1-cos^2x)

sinx=sqrt(1-1/25)=2sqrt(6)/5

а дальше по основной формуле для нахождения тангенса

или

а

i\

i \

i \

└ㅡ \ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ e

c в

дано : ∠abe = 150º, ac + ab = 12cм

найти : ав

решение : т.к. ∠abe = 150º , то ∠abс = 30º ⇒ ас = 0.5 * ав

ac + ab = 12cм

0.5 * ав + ав = 12

1.5 ав = 12

ав = 12 / 1.5

ab = 8

ответ : ав = 8 см

tvova258
20
4,8(3 оценок)
16.05.2023 22:27

Біріншісін пайдаланып сөйлемдер құрап жаз

шартты және егер ол болмаса.

Егер сіз ерте келсеңіз (сіз / келсеңіз),

маған орын үнемдейсің бе (сен / құтқарасың)?

1

(веб-сайт / ашық емес)

(сізде бар)

пароль

2 Өтінемін

(сен маған қоңырау шал)

(сіз / таба аласыз) менің әмияным?

3

(менің ата-анам / бермейді)

маған кез-келген қалта ақшасы

(1 / өту) менің емтихандарым.

4

(жаңбыр / жаңбыр),

(біз ойнамаймыз) саябақта футбол.

5

(сіз / тәжірибе) көбірек,

(сіз / алмайсыз) ішіне

команда.

Анель 6

(1 / қоңырау шалмаған) сіз

(біз / жетеміз) үйге

кеш. Мен сені оятуды қаламаймын.

7

(көбірек адам / дауыс)

(ол / жоғалтады)

бұл жолы,

сайлау

8

Челси

char

(не / не)

(олар ұпай жинамайды)

Иә, жеткілікті мақсаттар

Присоединяйся к нам!
Или зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти