Фи
Физика
15.03.2020 01:31
Решено

.(1)найдите вес тела, масса которого 5кг,300г).

.(1)найдите вес тела, масса которого 5кг,300г).
Лучшие ответы
Almira207
11
4,8(23 оценок)
15.03.2020 14:43
Решение: P=mg => P=5,3кг*10Н/кг=53 Н
igor2312
20
4,6(57 оценок)
15.03.2020 20:27

Принцип відносності: всі закони природи інваріантні по відношенню до переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої. Це означає, що у всіх інерційних системах фізичні закони (не тільки механічні) мають однакову форму.Таким чином, принцип відносності класичної механіки узагальнюється на всі процеси природи, в тому числі і на електромагнітні. Цей узагальнений принцип називають принципом відносності Ейнштейна. 2. Принцип постійності швидкості світла: швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху джерела світла або гача й однакова у всіх інерціальних системах відліку. Швидкість світла в СТВ займає особливе положення. Це гранична швидкість передачі взаємодій і сигналів з однієї точки простору в іншу.

простоhhh
15
4,8(77 оценок)
15.03.2020 21:34

По определению, теплоемкость - количество теплоты, поглощаемой (выделяемой) телом в процессе нагревания (остывания) на 1 кельвин.

В данном случае, масса цилиндра равна 1 кг, а награваем мы его на 1 °С, из формулы для вычесления количества теплоты можно легко найти эти величины для алюминию и свинца

Объяснение:

Q = cmΔt

a) Q(Al) = c(Al) * m(Al) * Δt; так как масса равна 1 и температура тоже, эта формула превращается в такую --> Q(Al) = c(Al), где c(Al) можно найти в таблице теплоемкостей металлов самостоятельно:)

б) Здесь таже самая история, но уже для свинца

Надеюсь, что дал исчерпывающий ответ на ваш вопрос)

Присоединяйся к нам!
Или зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти