Ма
Математика
08.06.2022 01:42
Решено

Использование нового трактора для вспашки поля дало времени в 70% и заняло 42 ч. сколько времени потребовалось

Использование нового трактора для вспашки поля дало времени в 70% и заняло 42 ч. сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на старом тракторе?
Лучшие ответы
Марина1212х
20
4,6(64 оценок)
08.06.2022 20:40

сэкономили 70%-ов, значит 42 ч это 30%.

4230%

х100%

 

х=(42*100)/30=140

123Gopo
10
4,5(41 оценок)
08.06.2022 19:10

Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда Солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы, Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Азан шақырып қойған аты – Әбілмағжан.Атасы – Жұмабай қажы. Әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Бекен өжет, өте пысық еді. Қоянды базарына жиі қатынайтын. Сол ұзын жолда ыңылдап өлең шығарады екен. Отыздың бел ортасында елге билік айтуға қолы жетті, болыстыққа сайланды.

Анасының есімі – Гүлсім. Гүлсім – Қызылжарда тұратын керей Әшірбек (Әшірбектің ағасы Құрманбайдан Мағжанның болашақ әйелі Зылиха туады) деген саудагердің қызы. Мағжан бойындағы серілік, ақындық қасиеттер әкеден болса, жүрегінің жұмсақтығы, нәзіктігі, жолдас, достыққа қалтқысыздығы, жұртқа қайырымдылығы осы шешесінен деседі.

Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы №1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен М.Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Медреседе Бегишевтен Шығыс халықтарының тарихынан дәріс алды, қазақ, татар әдебиеттерін, Фирдоуси, Сағди, Хафиз, Омар Һайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді

Пошаговое объяснение:

арасынан керегін тандап алыныз

diasjabarrrrrrrr
20
4,5(27 оценок)
08.06.2022 19:10

Всего было 49 рыбок.

Пошаговое объяснение:

1) 7+2=9(аквариумов) после допол

нительной установки.

По условию число рыбок менее 80.

Только в одном аквариуме рыбок

на 4 больше, чем в остальных.

2) 9-1=8 аквариумов, в которых ры

бок поровну.

3) Пусть в каждом из 8 аквариумов

по х рыбок, тогда в восьми аквари

умах расселили 8х рыбок.

В девятом аквариуме на 4 рыбки

больше, чем в каждом из осталь

ных, то есть (х+4) рыбок.

Всего рыбок:

8х+(х+4)

Составим неравенство:

8х+(х+4)<80

8х+х+4<80

9х+4<80

9х<80-4

9х<76

х<76/9

Количество рыбок есть число нату

ральное ( x€N ) ==>

x может принимать значения, крат

ные 7 (ведь раньше рыбки жили в

семи аквариумах и в каждом их бы

ло поровну).

Должно выполняться условие:

число (х-4) должно быть кратно 9.

Кроме того:

х<=8

Перебираем возможные варианты.

Подходит число х=5.

Считаем сколько всего было рыбок:

8×5+(5+4)=40+9=49

До установки дополнительных ак

вариумов в каждом было по

49:7=7 ( рыбок).

Когда аквариумов стало девять,

рыбок расселили в 8 аквариумах

поровну по

(49-4):9=5 (штук) в каждом, кроме

одного.

В девятом аквариуме рыбок было

5+4=9 (штук).

Всего было 49 рыбок.

Присоединяйся к нам!
Или зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти