Фи
Физика
17.01.2023 11:35
Решено

Сколько витков манганиновой проволоки сечением 0.77 мм(2) необходимо навить на цилиндрический карка

Лучшие ответы
dron2003
4
4,5(8 оценок)
17.01.2023 20:43

Удельное сопротивление манганина ρ=2,7·10(-8) Ом·м

Сечение проволоки S=0,77 мм²=0,77·10(-6) м²

Сопротивление проволоки R=ρ·l/S => l=RS/ρ - длина проволоки

l=1×0,77·10(-6)/2,7·10(-8)≈28,52 м

Длина окружности L=2πR=πd

Длина 1-го витка L=3.14*2≈6.28 м

Тогда число витков w=l/L=28.52/6.28≈4.5

ответ: чтобы получить сопротивление 1Ом надо на каркас диаметром 2 м намотать 4,5 витка манганиновой проволоки сечением 0,77 мм²

простоhhh
15
4,8(77 оценок)
17.01.2023 21:34

По определению, теплоемкость - количество теплоты, поглощаемой (выделяемой) телом в процессе нагревания (остывания) на 1 кельвин.

В данном случае, масса цилиндра равна 1 кг, а награваем мы его на 1 °С, из формулы для вычесления количества теплоты можно легко найти эти величины для алюминию и свинца

Объяснение:

Q = cmΔt

a) Q(Al) = c(Al) * m(Al) * Δt; так как масса равна 1 и температура тоже, эта формула превращается в такую --> Q(Al) = c(Al), где c(Al) можно найти в таблице теплоемкостей металлов самостоятельно:)

б) Здесь таже самая история, но уже для свинца

Надеюсь, что дал исчерпывающий ответ на ваш вопрос)

igor2312
20
4,6(57 оценок)
17.01.2023 20:27

Принцип відносності: всі закони природи інваріантні по відношенню до переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої. Це означає, що у всіх інерційних системах фізичні закони (не тільки механічні) мають однакову форму.Таким чином, принцип відносності класичної механіки узагальнюється на всі процеси природи, в тому числі і на електромагнітні. Цей узагальнений принцип називають принципом відносності Ейнштейна. 2. Принцип постійності швидкості світла: швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху джерела світла або гача й однакова у всіх інерціальних системах відліку. Швидкість світла в СТВ займає особливе положення. Це гранична швидкість передачі взаємодій і сигналів з однієї точки простору в іншу.

Присоединяйся к нам!
Зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти