+sdavagirl

Підготувати звернення громадян, в якому викласти реальну проблему, яка вас турбує. Звернення потрібно написати так, ніби ви хочете його дійсно подати (було б добре за можливості подати) офіційно подати з метою вирішення проблеми, яка існує. Звернення потрібно написати від руки з дотриманням вимог до звернення та визначити вид звернення

Ответы 1

Ответ
0,0/5
Ответ разместил: Sanchos106
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы

це не звернення, але ідеї які можуть пригодиться

Объяснение:

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Другие вопросы по Праву

Категория
Право, sasasavcuk134
Охарактеризуйте международный билль о правах...
Ответов: 1
Категория
Право, tatyanasemenchuk71
Составить синквейн на тему рабочее время...
Ответов: 1
Категория
Право, ukimovjiger
Визначте суб'єкт, об'єкт та юридичний зміст правовідносин: а) купівля автомобіля б) поїздка в громадському транспорті в) заняття в платному гуртку. дякую определите субъект, объект...
Ответов: 3
Категория
Право, Licona
Определите размер подлежащей уплате государственной пошлины по иску в арбитражный суд о взыскании задолженности в размере 250 000 руб., 23 000 руб. неустойки....
Ответов: 2
Категория
Право, ajdanayun
Установіть вірну чергу успадкування за законом ( хто за ким) особи що проживали зі спадкодавцем однією сім*єю не менше як 5 років повнорідні й неповно рідні брати, сестри діти бать...
Ответов: 2
Категория
Право, ladyhyuna
Внимание: ! кто его решит тому 13- ку! ​...
Ответов: 3
ИП Астанов Олег Владимирович, 123022, Москва, 2-ая Звенигородская 11, ОГРН ИП 321774600791769, ИНН: 771475340879