Фи
Физика
28.06.2022 15:44
Решено

.(Как измениться частота свободных колебаний в контуре, если индуктивность уменьшиться в 2 раза, а емкость

Лучшие ответы
гулллллл
9
4,7(45 оценок)
28.06.2022 20:33
L₁=2L₂, C₂=8C₁.
Частота ν =1/Т =1/2π√LC, 
ν₂/ν₁ =√L₁C₁√/L₂C₂ =√(2*L₂*C₁/8*L₂*C₁)=√1/4 =1/2,
то есть ν₂ =ν₁/2
Частота уменьшится в 2 раза.
ENGPrO
6
4,4(33 оценок)
28.06.2022 23:10

403 кг

Объяснение:

Питома теплота згорання торфа в брикетах 15100 кДж/кг

Отже, якщо розплавимо 2 кг торфа то отримаємо Q = 30200 кДж

Температура плавлення свинцю (t2) 327.5 °С, а початкова температура t1 = 327 °С

Питома теплоємність свинцю (с) 120 кДж/(кг*°С)

Q = Q1 + Q2

Q1 = cm(t2-t1) - нагрівання до температури плавлення

Q2 = λm - скільки теплоти потрібно надати щоб розплавити весь свинець

λ = 25 кДж/кг

30200 кДж/кг = m(120 кДж/(кг*°С) (0.5 °С) + 25 кДж/кг)

m(60 кДж/кг + 25 кДж/кг) = 30200 кДж

m = 30200 / 75 (кг)

m = 402.667

[1] - Питома теплота згоряння (q) — кількість теплоти, що виділяється у разі повного згоряння одиниці маси твердого палива

[2] - Теплота́ пла́влення — кількість теплоти, яку необхідно надати речовині, щоб перевести її із твердого кристалічного стану в рідкий при температурі плавлення.

Ivanmotcrut
7
4,6(21 оценок)
28.06.2022 20:20
1)                                            Дано

m(золота)=200гр=0,2 кг

V(ртути)= 3л = 3000 См³

V(воды)= 3л = 3000 См³

ρ(воды)=1 г/см³

ρ(ртути)=13,60 г/см³

g = 10 Н/кг

F₁-?

F₂-?

F₃-?

2)                                          РешениеF(тяжести)=m*gF₁-сила тяжести на кусок золота массой 200 гр F₁=m(золота)*g=0,2*10=2 Н(ньютона)F₂-сила тяжести на воду об ёмом 3 лF₂=m(воды)*gm(воды)=ρ(воды)*V(воды)=1*3000 =3000 гр=3 кг⇒F₂=3*10=30 Н(ньютона)F₃-сила тяжести на ртуть об ёмом 3 лF₃=m(ртути)*gm(ртути)=ρ(ртути)*V(ртути)=13,60*3000 =40800 гр=40,8 кг⇒F₃=40,8*10=408 Н(ньютона)

3)                                         ответ

F₁=2 Н(ньютона)F₂=3*10=30 Н(ньютона)F₃=40,8*10=408 Н(ньютона)
Присоединяйся к нам!
Зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти