Ма
Математика
17.05.2020 13:34
Решено

Два мальчика плыли на встречу друг другу один проплыл до встречи 27м а другой на 4 м меньше какое расстояние

Лучшие ответы
vladazavialova
4
4,4(85 оценок)
17.05.2020 14:42

27-4=23 - проплыл второй мальчик

27+23=50 м расстояние между ними было сначало)

nikita1241
4
4,8(75 оценок)
17.05.2020 15:22
1. Дано множество А ={1, 2, 3, 4, 5, 6} . Составьте множество В состоящее из трех элементов, если известно что А принадлежит Вответ В ={1, 2, 3}3. На дне здоровья участвовало 200 учащихся. 77 из них участвовали в марафоне, а 25 участвовало и в марафоне и в командных играх. 67 учащихся не участвовали ни в одном ни в другом виде. Используя диаграмму Эйлера - Венна , найдите количество учащихся которые участвовали только в командных играх.1) 77-25=52 (уч) только в марафоне2) 200-(77+67)=56 (уч) только в команд. играх
elinochka0707
9
4,4(57 оценок)
17.05.2020 04:35
Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної цінності творів світової літератури. Емоційно-ціннісна лінія спрямована на формування духовно-емоційного світу учнів, їх етичних позицій, світоглядних уявлень і переконань, а також на розвиток інтересу учнів до художньої літератури, розширення кола їхнього читання, орієнтування у світі класичної і сучасної літератури (у тому числі у бібліотечних фондах, Інтернет-ресурсах) з метою пошуку необхідної книги, розвитку вмінь і навичок читацької діяльності. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.
Присоединяйся к нам!
Зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти