Фи
Физика
09.08.2020 18:15
Решено

.(Девочки слепили снеговика, а мальчики соорудили точную его копию, но вдвое большей высоты. какова

Лучшие ответы
Lily566
12
4,4(66 оценок)
09.08.2020 14:38

Если копия точная. то объем снеговика возрастет в 2³ = 8 раз. а его объем составит 

50 * 8 = 400 кг.

kati800713
0
4,4(60 оценок)
09.08.2020 15:39

m=ρ*V

V=m/ρ

Т.к. человек на 80% состоит из воды, а мозг на 90%, то для приблизительной оценки можно взять ее плотность.

Тогда V=50 кг/1000 (кг/м³)=0,05 м³.   ответ: Д.

В задачах плотность человека 1070 кг/м³

тогда V=50/1070=0,047 м³, но никак не 0,03 м³.

Но этой плотности вы знать не можете.

Половину м³ человек занять не может.

0,5 м³=500 дм³=500 литров.

В бочках для перевоза керосина и т.п. 20 ведер, 200 литров. В эту бочку можно целиком троих втиснуть. Поэтому В) никак не подходит.

1 м³ - 5 бочек по 200 литров. Не верится, но так.

Поэтому А и Б - просто нереально.

Если дома есть ведро, попробуйте налить ванну и подсчитать, сколько в ней литров. И сравните со своим объемом

ЭммаУаилд
2
4,6(68 оценок)
09.08.2020 06:16

Тығыздық. Зат массасының осы зат көлеміне қатынасымен өлшене отырып, сол затты сипаттайтын өте маңызды физикалық қасиеттердің бірі.[1]

Заттың тығыздығын анықтау үшін міндетті түрде көлемдері 1 м3 немесе 1 см3 болатын денелерді жасаудың қажеттігі жоқ. Ол үшін алдымен тығыздығы анықталатын дененің массасы мен көлемін өлшеп алып, сонан соң массаны көлемге бөлсек болғаны. Сонда біз көлем бірлігіне сәйкес келетін массаны, яғни тығыздықты табамыз. Сонымен заттың тығыздығын табу үшін дененің массасын оның келеміне бөлу керек. Заттың тығыздығын - р, дененің массасын - m, оның көлемін - V әріптерімен белгіеді.

Зат тығыздығының бірлігі үшін бірліктердің Халықаралық жүйесінде (SI) килограмның метр кубқа қатынасы (кг/м3) алынған. Бұл - көлемі 1 м3 болатын, массасы 1 килограмға тең біртекті заттың тығыздығы. Есептеулер жүргізу кезінде тығыздықтың г/см3, т/м3сияқты басқа да бірліктері қолданылады.

Бұл, әсіресе, пішіні күрделі болып келетін денелердің көлемін есептеуге өте қолайлы.

Көп жағдайда бір дене тегі әртүрлі заттардан жасалады. Бұндай жағдайда р=m/V формуласы бойынша есептеулер жүргізе отырып, денені құрайтын материалдың орташа тығыздығы (ротр) табылады. Мысалы, кеменін негізгі бөлігі болаттан жасалғанымен, оның әртүрлі заттардан жасалған (ағаш, шыны, пластмасса, түсті металл, т. б.) бөліктері де бар.

Әсіресе, кеменің көп аумағын ауа толтырып тұрады. Міне, сондықтан кеменің орташа тығыздығы (р = 500 кг/м^3) судың тығыздығынан аз болады да, кеме суға батпайды . Ал бұл кеменің суда жүзуін қамтамасыз етеді.

Объяснение: тут ищи

Присоединяйся к нам!
Зарегестрируйтесь
Уже есть аккаунт? Войти