Биология
Биология, 03.06.2020 02:20, Sorokun

Во по биологии:

1. Сервірування обіднього стола спричиняє вироблення організмом людини апетитного шлункового соку. Назвіть рефлекс.
А умовний вегетативний харчовий
Б безумовний вегетативний харчовий
В умовний соматоруховий харчовий
Г безумовний соматоруховий харчовий
2. Який із процесів відображення дає змогу вам після відвідування ботанічного саду відтворити вигляд гарної квітки, яку ви вперше побачили, понюхали й уважно розглянули?
А відчуття Б сприйняття В уявлення Г мислення
3. Укажіть вид научіння, що використовується для формування умінь їзди на велосипеді:
А звикання Б закарбування
В осяяння Г научіння шляхом спроб і помилок
4. Д. Менделєєв під час сну винайшов принцип побудови Періодичної системи хімічних елементів. Назвіть фазу сну, у якій це відбулося:
А засинання Б поверховий сон
В глибокий сон Г парадоксальний сон
II. Завдання на зіставлення (2 бали за кожне):
5. Приведіть у відповідність види пам'яті з її сутністю:
1 Образна А Пам'ять рухів
2 Моторна Б Пам'ять на пережиті почуття
3 Словесно-логічна В Пам'ять на раніше сприйняті предмети і явища
4 Емоційна Г Пам'ять думок
6. Приведіть у відповідність етапи відображення з їхніми визначеннями:
1 Відчуття А Відображення навколишнього у взаємозв'язках
2 Сприйняття Б Відображення предметів поза їх упливом на органи
3 Уявлення В Відображення окремих властивостей предметів
4 Мислення Г Відображення предмета в цілому
7. Приведіть у відповідність розумові операції з їхніми визначеннями:
1 Аналіз А Зіставлення явищ для встановлення
2 Синтез їх подібності та відмінності
3 Порівняння Б Поділ об'єктів і явищ на складові,
4 Абстрагування виокремлення в них елементів
В Об'єднання ознак, елементів або частин
об'єкта в єдине ціле
Г Виділення головних і відокремлення другорядних ознак
8. Приведіть у відповідність ознаки ВНД та тип темпераменту:
1 Сильний, інертний, урівноважений А Сангвінічний
2 Сильний, рухливий, неврівноважений Б Холеричний
3 Сильний, рухливий, урівноважений В Флегматичний
4 Слабкий, неврівноважений Г Меланхолічний

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Биологии

Предмет
Биология, 27.02.2019 01:00, alanka280606
Как следует ухаживать за кожей лица, рук и ног?
Ответов: 4
Предмет
Биология, 02.03.2019 15:40, лиза2744
Дополните предложения основные дыхательные мышцы это слово) и два слова) в осуществлении глубокого вдоха принимают участие также мышцы слово), 1 слова) и ( одно слово)
Ответов: 2
Предмет
Биология, 03.03.2019 03:30, CoreyTaylor666
Чем отличаются все классы моллюсков и что общего у них
Ответов: 2
Предмет
Биология, 06.03.2019 17:20, ambarik
Что является примерами природных сообществ
Ответов: 3
Предмет
Биология, 07.03.2019 13:40, DalinaSisters
Обясните пословицу"утро вечера мудреннее"с анотомической и точки зрения
Ответов: 2
Предмет
Биология, 07.03.2019 15:30, liza1288
Каково назначение устьиц в дыхании растений?
Ответов: 2
Знаешь правильный ответ?
Во по биологии: 1. Сервірування обіднього стола спричиняє вироблення організмом людини апетитного шл...

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте - 13557323