Міхала ў паэме якуба коласа "новая зямля" сочыненне на с запятыми 2 стр

Ответы 2

Ответ
0,0/5
Ответ разместил: daniilnikonov175
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы

ответ: чтобы изучить мифы Беларусь и лудше узнать свой народ

Объяснение:

Ответ
0,0/5
Ответ разместил: biruki106
+
Мгновенный доступ
50 баллов
ИЛИ
+
Доступ после просмотра рекламы
Ответы будут доступны после просмотра рекламы

Як маеш дзіцятка, дык май і калыску.

Дзетак узгадаваць - не курак пасклікаць.

Малыя дзеці - галава баліць, вырастуць - сэрца.

Не гадуючы малога, не мецімеш вялікага.

Дзіця, не ўпаўшы, не вырасце.

Які род, такі плод.

Не ўмеў гадаваць, умей выбачаць.

Да пяці год пястуй дзіця, як яечка, з сямі - пасі, як авечку - тады выйдзе на чалавечка.

Не слухаў малы, не паслухае і вялікі.

Не навучыць бацька, дык навучыць гора.

Другие вопросы по Беларуской мове

Категория
Беларуская мова, danagajnullin
Сачыненне апісанне сваёй горада минска яго геаграфисечкае становишча краявиды...
Ответов: 2
Категория
Беларуская мова, ammedvedko
Запишите, чым адрозниваюцца гуки ад литар....
Ответов: 3
Категория
Беларуская мова, korzinkina08
Обоже! ! я просто умрукороче там дополнительные , которые необходимо слелать по данному тексту: 1.вызначце стыль тэксту. дайце тэксту загаловак.2.напiшыце азначэнне прыслоуя. прывя...
Ответов: 2
Категория
Беларуская мова, sabralieverbolat10
4. запішыце лічэбнікі словамі, вызначце разрад лічэбнікаў па-водле значэння.20,3; 66; 618; 14; 33-і.​...
Ответов: 3
Категория
Беларуская мова, vugarsahmarov336
Можете написать сочинение на тему "беларуская мова ў сям'і славянскіх моў"...
Ответов: 1
Категория
Беларуская мова, davydov1997
Прачытайце словы. пазначце словы з нулявым канчаткам . птушка. школьнiца. голуб. вучань. зерне. сонца. агарод. лiст....
Ответов: 2